«Бизнес-Рост» - сопровождение бизнеса,  легальное уменьшение налогов, ликвидация фирм и предприятий.

Адвокатско – Аудиторское Объединение «Бизнес – Рост»

Уплатить НДС в Украине - 199 часов в год, Беларусь - 39

Уплатить НДС в Украине - 199 часов в год, Беларусь - 39

Уменьшение времени на учет НДС быстрее происходит в тех странах, где введены IТ-решения. Работать должна техника, а человек должен думать. Или не думать.(Укр.)

Виктория Тимошенко, старший менеджер налоговой практики, PwC Украина

Інформаційні технології стають невід'ємною частиною будь-якої сфери нашого життя: від застосування ІТ вузькоспеціалізованими фахівцями при розробці складних алгоритмів до використання пересічними користувачами мобільних додатків.

Особливо тенденція до інформатизації проявляється в бізнесі, оскільки впровадження ІТ в операційні процеси дозволяє економити час та ресурси компаній.

Однією зі сфер бізнесу, в якій застосування електронних систем має позитивні наслідки, є адміністрування та сплата податків.
ПДВ як економічний індикатор

Одним з найбільш розповсюджених податків є податок на споживання, найпоширеніша форма — ПДВ. Так, у 2015 році 162 країни застосовували ПДВ, включаючи альтернативні види податку на споживання, і кількість таких країн продовжує зростати.

В Україні ПДВ приносить 39% доходів бюджету. Його сплачують як бізнес, так і пересічні громадяни. І якщо з громадян він стягується досить швидко та необтяжливо (під час операції, результат операції просто друкується на чеку), то процедуру сплати й обліку ПДВ для бізнесу варто вдосконалити.

Спираючись на результати рейтингу Paying Taxes 2017 (Сплата податків 2017), команда податкових фахівців компанії PwC підготувала спеціальний огляд "VAT compliance: The impact on business and how technology can help" ("Облік ПДВ: значення для бізнесу та як технології можуть допомогти"), в якому аналізується, чому сплачувати ПДВ в одних країнах простіше, ніж в інших, і яку роль у цьому грають сучасні технології.

Чому простота сплати податків має значення для економіки кожної країни?

По-перше, простота сплати податків — один із індикаторів ефективності ділового середовища в країні. Чим менше витрат часу та грошей на звітність, тим більше ресурсів у бізнесу для розвитку.

По-друге, в умовах глобалізації капітал вільно перетікає туди, де йому простіше обертатися.

По-третє, чим потужніша вільна економіка, тим більший вплив вона має на владу, яка виявляється змушеною враховувати побажання бізнесу щодо спрощення та покращення податкової системи.

Отже, великі інвестиції приходять туди, де складність оподаткування не переважує очікувані вигоди, а розвинений завдяки таким інвестиціям бізнес продовжує спрощувати оподаткування.
Світовий тренд —  спрощення адміністрування

В світі є тенденція до скорочення витрат часу на адміністрування ПДВ. За період з 2008 до 2015 року в середньому цей показник у річному вираженні скоротився на 22 години (для України — 33). Безперечно, позитивно, але, враховуючи абсолютне значення у годинах — цього замало.

В абсолютному значенні цей показник для України все ще становить 199 годин на рік. У найближчих сусідів ця цифра набагато краща — до 100 годин (Білорусь — 39, Румунія — 54, Молдова — 55, Словаччина — 84, Угорщина — 96, Польща — 98).

Якщо ж говорити про Європейський союз загалом, то середні витрати часу на облік ПДВ у країнах ЄС за період з 2008 по 2015 роки скоротилися з 74 до 56 годин. При цьому, у найбільш розвинених країнах ЄС цей показник не перевищує 50 годин на рік.

Грузія, на яку Україна останнім часом орієнтується в питанні лібералізації економіки, за цей же період досягла скорочення часу на адміністрування ПДВ майже вдвічі — з 180 до 94 годин.

Стримуючим фактором для покращенні цього показника в Україні, на нашу думку, стали щорічні суттєві зміни до Податкового кодексу, запровадження системи електронного адміністрування ПДВ та інші зміни до правил обліку ПДВ. Зокрема, форми податкової накладної та декларації з ПДВ змінюються практично щороку. Це надто часто, оскільки навіть спрощення форм вимагає від бізнесу додаткових витрат часу на адаптацію до нових правил.
Технології, що скорочують витрати

Як свідчить статистика, зменшення часу на облік ПДВ швидше відбувається у тих країнах, де запроваджені ІТ-рішення. Працювати має техніка, людина має думати. Або не думати. Це вже особиста справа кожного.

У 2015 році електронні системи для звітування та сплати ПДВ використовувалися у 76 країнах із 162, в яких діє ПДВ.

Середній час у годинах необхідний на звітування та сплату ПДВ в країнах з системами електронного звітування та без них
КАРТИНКА

Запровадження електронних систем призвело до скорочення часу на адміністрування ПДВ більш ніж на 100 годин на рік в таких країнах як Вірменія, Марокко, Сенегал, Алжир, Бразилія.

Найбільшого ж скорочення зазначеного показника завдяки запровадженню системи електронного звітування вдалося досягти Кенії: 81 година замість 300. Зниження індикатора витрат часу на податковий облік відбулося лише за 3-4 роки після запровадження ІТ систем, оскільки бізнес потребував часу на адаптацію до них. Із цією метою було створено спеціальні сервісні центри, де проводилось навчання платників податку.

Слід також врахувати, що запровадження ІТ системи для обліку ПДВ може мати дуже обмежений ефект у разі якщо інші фактори середовища залишаються незмінними.

Наочно це можна прослідкувати на прикладі Бразилії. Незважаючи на те, що вже протягом 7 років у цій країні функціонує електронна система обліку ПДВ, кількість годин, необхідна для адміністрування знизилася лише з 1 374 до 1 189 годин, і поточне значення цього показника залишається найбільшим в світі.

Попри певний рівень автоматизації, облік ПДВ у Бразилії ускладнюється тим, що в цій країні досить складна система ПДВ, а саме існує чотири види цього податку, які мають різні ставки і правила обліку та стягуються на локальному та національному рівнях з щомісячною звітністю. Крім того, правила оподаткування у Бразилії змінюються кожного року, що вимагає від компаній постійного аналізу нововведень.

Для порівняння, у Швейцарії, яка є лідером за мінімальними витратами часу на облік ПДВ, платники податків мають витратити на адміністрування цього податку лише 8 годин. Досягається це тим, що у цій країні оплата ПДВ може бути повністю автоматизована,  звітність з цього податку подається щоквартально, і  діє єдина основна ставка ПДВ. Крім того, податкове законодавство Швейцарії є стабільним.

З огляду на це, запровадження системи електронного адміністрування ПДВ в Україні у середині 2015 року поки що не матиме значного позитивного впливу на рейтинг Paying Taxes.

З однієї сторони, введення цієї системи має знизити витрати часу на облік ПДВ та взаємодію з контрагентами за рахунок зменшення паперового документообігу. Оскільки податкові накладні тепер виключно електронні.

Водночас, на початковому етапі перехід до реєстрації в системі кожної податкової накладної вимагає час на пристосування. Технічні недоліки системи також збільшили витрати часу, оскільки платники мали не лише виконати незвичну процедуру, а і вирішити технічні питання та переконатися в успішності реєстрації кожної податкової накладної.

Окрім того, жорсткі вимоги до обов’язкових реквізитів податкових накладних та їх посилення збільшують час, який платники ПДВ мають приділяти прийняттю рішень щодо формального опису операцій. Наприклад, вибір найбільш коректної номенклатури поставленого товару, визначення коректного коду ДКПП для послуг, тощо.

Тому не варто сподіватися на значне скорочення часу на адміністрування ПДВ і прорив України в рейтингу Paying Taxes 2018 (Сплата податків 2018) у зв’язку із запровадженням системи електронного адміністрування.

За умови подальшої стабільності законодавства, поступове покращення показників України може спостерігатися протягом поточного та кількох наступних років у зв’язку зі звиканням платників до системи та її оптимізацією.

Поточна версія системи все ще вимагає від платника значної кількості дій, які потенційно можуть бути автоматизовані. Так само не відразу буде відчутним ефект від вдосконалення електронного кабінету платника податків.

Окрім того, в короткостроковій перспективі запуск системи моніторингу ризиків щодо реєстрації податкових накладних ймовірно матиме негативний вплив на індикатор часових витрат на податковий облік. Перша оцінка цього нововведення буде відображена в рейтингу Paying Taxes 2019 (Сплата податків 2019).
Рецепт спрощення адміністрування ПДВ

Для спрощення процесу звітування та сплати ПДВ в Україні, необхідно модернізувати існуюче програмне забезпечення таким чином, щоб платники мали можливість швидко та зручно працювати з великими обсягами податкової інформації та автоматизовано формувати й подавати звітність без необхідності ручних перевірок.

При цьому, значний прогрес в цій сфері не може бути забезпечений без розвитку ринку бухгалтерського та податкового програмного забезпечення (низький рівень якого нещодавно продемонструвала ситуація з M.E.Doc, прийнятних альтернатив якому наразі на ринку нема).

Відповідне програмне забезпечення має розроблятися професійно, за результатами відкритих конкурсів, а в ідеалі — в умовах реальної конкуренції.

Також держава може швидко посприяти спрощенню адміністрування ПДВ за рахунок пом’якшення вимог до обов’язкових реквізитів податкової накладної.

Окрім того, потужним позитивним сигналом для платників податків може стати запровадження мораторію на перевірку податкового кредиту з ПДВ, підтвердженого зареєстрованими податковими накладними.

Реальний ефект від вищезгаданих заходів може бути досягнутий лише за умов відносної стабільності податкового законодавства. Безумовно, податкова система України має значний потенціал для розвитку і спрощення, і це вимагатиме змін до законодавства в першу чергу.

Водночас, традиційна практика прийняття термінових змін, які мають запрацювати вже на наступний день і відображатися в обліку більшості операцій, без надання часу на їх вивчення та адаптацію систем обліку, навряд чи є ефективним способом реформування податкової системи.
 

Співавтор — Юлія Шишко, старший консультант податкової практики, компанія PwC Україна.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
налоги ПДВ

Источник


Подписывайтесь на наш канал «Бизнес-Рост Деньги+» в Telegram.
241
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
Footer with Logo